U ponudi VALTERMOTO opreme možete pronaći:

  • Ram protektore
  • Kočione kitove, nogare
  • Poklopce za sjedišta i tankove
  • vizire, maske, ručke, retrovizore, lančanike, guvernale, nosače za tablice...
Nogari
Najjednostavniji modeli, koji će zadovoljiti širu publiku su Tip 1 i Tip 2. Dostupni su u jednoj boji. Sve modele osim Tipa 1 i 2 moguće je podešavati po visini. Tip 2 je prvi ozbiljniji model. On, kao i svi koji slijede ima karbonsku zaštitu za petu. Tip 2.5 nasljednik je tipa 2 i razlikuje se po pločici za namještanje visine i dostupnim bojama.
nogar_tip_1.jpg
Tip 1
Boja: ergal
nogar_tip_1_5.jpg
Tip 1,5
Boja: ergal
nogar_tip_2.jpg
Tip 2
Boje: crna, ergal, plava, zlatna, crvaena, cijan, zelena i brončana
nogar_tip_2_5.jpg
Tip 2,5
Boje: crna i ergal
tip3
Tip 3
Boje: crna, ergal, plava, zlatna, crvaena, cijan, zelena i brončana
tip 3.5
Tip 3.5
Boja: ergal i crna
tip works
Tip works
Boje: crna, ergal i brončana
Tip 3 je poseban jer je kod njega dio za držanje noge (pete) pomičan. Kod Tipa 3.5 je taj dio nepomičan, ali je izvanredno oštar kako ne bi došlo do proklizavanja noge. Također, Tip 3.5 dolazi s pločicom pomoću koje se podešava visina.
Tip Works je najmoćniji model. Njegovi vijci su od titana, poluga je fiksirana pomoću kugličnih ležajeva i u svemu ostalom, prilagođen je trkaćim zahtjevima.