Svi aluminijski dijelovi  su anodizirani, što ih čini potpuno vodootpornima, a one dijelove koji su najosjetljiviji na stalno korištenje i udarce, vrlo izdržljivima.
CAD-CAM sistemi, kao i materijali izvrsnih tehničkih i mehaničkih svojstava koriste se za proizvodnju svih komponenti.
Tako se težina, debljina i veličina mogu svesti na minimum.
Svi su proizvodi elektronički testirani i optimizirani.
Steering dampers
  • Amortizeri upravljača